दूध दिने गाइ

दूध दिने गाइको लात्ति सहनुपर्छ भन्छन आफुलाइ त खुट्टि लगाएर दूध दुन आउँछ! 🐄

No comments

Powered by Blogger.