हाम्रो_नेपालमा

केटि राम्रो नेपालि मन भको केटा राम्रो पोईसा र धन भको 😂 माया मीठो दुई मुटु एक भाको पानी मीठो भोड्का नै मिसाको 😂 बन्द अनि हट्ताल नै ठूलो छ बाटो हेर्यो हिलो अनि धुलो छ 😂

No comments

Powered by Blogger.