प्रेम केहो हामि सँग सिक

प्रेम गर्नु भन्दा पहिला केटि हरु सके सम्म केटा को आर्थिक/सामाजिक हैसियत र पारिवारिक पृष्ठभूमि समेत हेर्छन..तर केटा हरु लाई-केटि मन परे पछि सिधै purpose गर्छन।

प्रेम केहो हामि सँग सिक स्वार्थी केटिहरु ।

No comments

Powered by Blogger.