सन्दर्भ: रेसम चौधरी


खैनी खाएको थाहा पाए भने घर निकाला भनेर जाने भओ। लास्टै कडा हाम्रा बाउ। तर क्यार्नु, म सँग नहुँदा बाउका गोजा छाँद मारिन्थ्यो गुप्ती रुपमा, बाउ सँग नहुँदा मेरा गोजा छाँद मार्थे गुप्ती रुपमै। सन्दर्भ: रेसम चौधरी, फरार अभियुक्त-निर्वाचनमा उमेद्वारी-जीत र राष्ट्रको नीती।

No comments

Powered by Blogger.