पलायन वादी हरुको पीडा

के गर्नु खाना मा त बिरानी तंदूरी कबाब छ !
बार्ह घण्टे काम मा अरबी साहूको दबाब छ !
सब छाड़ेर आफ्नो गाऊँ जाउ जस्तो लाग्छ
तर के गर्ने ग़रीबको घरमा पैसाको अभाब छ !

No comments

Powered by Blogger.