थालमै थु थु गर्छ!


कोट्याउँछ घाउ र चु चु गर्छ
  छर्कन्छ नुन र फु फु गर्छ
मतलवी कती बन्यो यो मान्छे
  अघायो थालमै थु थु गर्छ!

No comments

Powered by Blogger.