बिएफ भएका बैनिहरूलाइजिएफ भएका भाइलाइ र बिएफ भएका बैनिहरूलाइ मोबाइल चलाएको बेला बोलाउनु भन्दा त गाउका कुकुरलाई बोलाउनु बेस कस्सम, कमसेकम भौ भौ गरि भुकेरै भए पनि रिप्लाई त दिन्छन ।
😂😂😂😂

No comments

Powered by Blogger.