सबुत पक्का भएन

किडन्यापर: तेरो श्रीमती मेरो कब्जामा छे, सबुतको लागी कान्छी औँलो काटेर पठाको छु! रु दस लाख लिएर छिटो आईजा- हैन भने तेरी श्रीमती मर्छे👹

श्रीमान: (बडा आरामले) हेर भाई सबुत पक्का भएन- एक काम गर टाउको काटेर पठा!!😂😂

No comments

Powered by Blogger.