आमा बनेदेखी मामा बनेसम्म


फेस्बुक एउटा यस्तो ठाउ हो जहाँ मान्छे आमा बनेदेखी मामा बनेसम्म थाहा हुन्छ😉 अनि एक्स ब्वाइफ्रेन्ड वा गर्लफ्रेन्डको बिहे भको पनि थाहा पाइन्छ😂😂😂😂

No comments

Powered by Blogger.