काकाकी श्रीमतीलाई किन काकी

काकाकी श्रीमतीलाई किन काकी भनिन्छ भनेर पुरै बिज गणितको हिसाब निकालेछन् 😋

No comments

Powered by Blogger.