नफक्री ओइलाउने


फुर्सदिली प्रेमिका र ब्यस्त प्रेमिको प्रेम भनेको चिसोले कीक्रीक्क कक्रिएको फुल जस्तो हो, नफक्री ओइलाउने!

No comments

Powered by Blogger.