पर्खेर बसेकोछु

ए मलाई छोएर जाने बतास
सन्देसा पुराइदेउ है...मेरी
उनिलाई पर्खेर बसेकोछु
भनेर.....
उ आउने बाटो कुरेर पलपल
गन्दै दिन कटाकोछु
भनेर......!!

No comments

Powered by Blogger.